Felhasználási feltételek

A graeco.hu honlap és a költségnyilvántartó program, mint Program (tulajdonos: Fegyver Zoltán, elérhetőség: , mint Szolgáltató) igénybevételével Ön mint Felhasználó az alábbi felhasználási feltéteket fogadja el.

1. A nyújtott szolgáltatás

A Program lényege, hogy lehetőséget biztosítson a Felhasználónak, hogy kiadásait, bevételeit nyilvántartsa, nyomon kövesse, grafikonon ábrázolja, illetve költségvetési terveket készítsen. A Programba bevitt minden adat a felhasználó önbevallásán alapul, automatikus monitorozás, mint például a bankszámla-egyenleg nyomonkövetése nem lehetséges.

2. Az igénybevétel általános feltételei

A szolgáltatással kapcsolatban Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat:

 1. A Program használata természetes személyek számára ingyenes, regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz Felhasználónak meg kell adnia egy létező e-mail címet, valamint alkalmas jelszót kell választania.
 2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa felvitt adatokat a Program az általa használt szerveren eltárolja.
 3. A Felhasználó vállalja, hogy tételei nyilvántartása során csak olyan adatokat visz fel, melyek személye azonosítására nem alkalmasak, tehát nem személyes adatok.
 4. A Felhasználó elfogadja, hogy noha Szolgáltató lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Felhasználó által felvitt adatok biztonságos kezelése és anonimitásának megőrzése érdekében, ám azok esetleges nyilvánosságra kerüléséért és az ebből fakadó károkért Szolgáltató nem felelős.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás megtagadására bárkitől, különösen akinél jogsértő, visszaélésszerű magatartás gyanúját észleli.
 6. A Szolgáltató a Felhasználó által felvitt adatokat nem használja fel sem statisztika, sem felhasználói profil készítésére.
 7. A Szolgáltató jogosult a honlap és a Program felhasználói felületén reklámok, bannerek megjelenítésére. Ezek megjelenítését Felhasználó sem szoftveres, sem más módon nem gátolhatja.
 8. A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás kiesésmentes működéséért, ugyanakkor nem garantálja annak folyamatos elérhetőségét vagy rendelkezésre állását. A Szolgáltató ezen felül fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását bármikor – a felhasználók előzetes tájékoztatását követően – szüneteltesse vagy megszüntesse. A szolgáltatás ilyen jellegű kieséseiért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 9. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát a regisztrációval elfogadja. A Program használatával összefüggésben keletkezett esetleges kárért vagy más jogsérelemért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3. Felelősség a felvitt adatokért

A Program használata során minden a Felhasználó által felvitt adat önkéntes bevalláson alapul. Azok pontosságáért, valamint az azokból készített összesítésekért, grafikonokért, és az azokból levont következtetésekért Szolgáltató nem felelős.

4. Regisztráció és a regisztráció törlése

 1. A Program használata regisztrációhoz kötött, mely során Felhasználónak szükséges egy általa használt, működő e-mail címet, valamint egy jelszót megadnia. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az általa megadott adatokat tárolja.
 2. A regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót a Program kizárólag a Felhasználó azonosítására használja fel, és kódolt formában tárolja. A regisztrációkor megadott e-mail cím emiatt – például annak elfelejtése esetén – nem kereshető vissza: ez okból származó adatvesztésért Szolgáltató nem felelős. Elfelejtett jelszó esetén, a regisztrációhoz tartozó e-mail cím megadásával új jelszó kérhető. A regisztrációkor megadott jelszó titokban tartásáért Felhasználó felel. Az ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
 3. A Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját a rendszerből. Ekkor az általa, a regisztráció és az önkéntes adatrögzítés során felvitt adatok is azonnal törlésre kerülnek.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználó regisztrációját – a felhasználó előzetes tájékoztatását követően – törölje.

5. Szerzői jogok és a Program használata

A Felhasználó a regisztrációval kötelezi magát, hogy az így számára elérhetővé program forráskódját nem fejti vissza, nem elemzi, azt harmadik fél számára ki nem adja. A honlap és a Program bármilyen részének másolása – például forráskód, grafika – a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.

6. Adatvédelem

 1. A Program igénybevétele, a regisztrációkor szükséges adatok megadása és a Programba történő adatfelvitel önkéntes alapon történik. A Szolgáltató adatkezelése a Felhasználó regisztrációval megadott önkéntes hozzájárulásán alapul.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó e-mail címét kódolt formában tárolja, és azt csak a Felhasználó és a felhasználói fiók azonosítására használja.
 3. A Szolgáltató a Felhasználó által az önkéntes költségnyilvántartás során megadott adatokat kódolt formában tárolja, statisztikai célokra nem használja fel, harmadik fél számára át nem adja.
 4. A Szolgáltató lehetőségeihez mérten megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa kezelt adatállományok védelme érdekében, megtéve azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítva azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükségesek.
 5. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regsztrációja és az általa felvitt adatok törlését a rendszerből, amely művelet azonnal végrehajtásra kerül.
 6. A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha álláspontja alapján a fentiekben, vagy a jogszabályokban foglalt bármilyen adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatási vagy közlési, helyesbítési, illetve törlési követelményeket a Szolgáltató nem teljesíti. Ugyanakkor a bírósághoz fordulást megelőzően Felhasználó köteles felszólítani Szolgáltatót a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerint megvalósult jogsértést.
 7. A Felhasználó bármilyen adatvédelmi, adatkezelési kérdésben Szolgáltatóval az címen veheti fel a kapcsolatot.

7. A felhasználási feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követően a Program első használatakor válnak érvényessé a Felhasználóval szemben.


Regisztráció

Töltse ki az alábbi mezőket, majd kattintson a regisztráció gombra: